Jak má vypadat kupní smlouva k nemovitosti.

Pokud prodáváte nemovitost, potřebujete vytvořit kupní smlouvu, abyste mohli převést vlastnické právo na nového majitele. Smlouva musí být vytvořena tak, aby odpovídala požadavkům katastrálního úřadu. Na její správnou formu se zaměříme v tomto článku.

  1. Identifikační údaje:

Smlouva musí obsahovat identifikační údaje obou kupních stran. Ze smlouvy musí být zřejmé kdo je kupující a kdo prodávající. (Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště)

 

  1. Prohlášení prodávajícího

Zde jsou uvedeny údaje o nemovitosti a její bližší specifikace. (číslo parcelní, katastrální území, čp, obec, součásti pozemku)

 

  1. Předmět smlouvy

V tomto bodě je nutné uvést jaký je samotný předmět smlouvy se všemi právy a povinnostmi a jaké pro obě strany platí závazky.

 

  1. Kupní cena

Výše kupní ceny je stanovena dle dohody smluvních stran. V této části smlouvy se uvádí částka, za kterou se daná nemovitost prodává/kupuje a také způsob úhrady této částky, případně čísla účtů.

 

  1. Práva vedlejších účastníků

V kupní smlouvě na nemovitost musí být také uvedena případná práva vedlejších účastníků, kterých se převod nemovitosti týká. Může se jednat o zástavní práva, různá věcná břemena, práva dožití atd.​

 

  1. Datum a místo uzavření

Je potřeba, aby ve smlouvě bylo uvedeno datum, kdy se kupní smlouva podepsala a místo kde se kupní smlouva podepsala.

 

  1. Úředně ověřené podpisy

Účastníci smlouvy své podpisy musejí úředně ověřit. Katastrální úřad vyžaduje úředně ověřené podpisy, bez kterých by vám převod nemovitosti nedokončili. Je možné, že úředně ověřené podpisy bude chtít i banka, která vám bude nemovitost financovat (v případě že financujete hypotékou). Zbylé smlouvy pro účastníky kupní smlouvy můžete nechat ověřit, pokud vy sami budete chtít.

 

Sdílejte článekShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin