Osobní vlastnictví (OV) a Družstevní vlastnictví (DV)

Chcete koupit byt, ale nevíte, jestli v osobním nebo družstevním vlastnictví? Zkusím vám teď v pár bodech vysvětlit rozdíly. Občas bývá družstevní byt o nějaké to procento levnější, než byt v osobním vlastnictví. Není to však pravidlem. Záleží, kde se byt nachází a jsou-li v bytě nějaké úpravy.

Osobní vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví je skutečně vaším majetkem a máte podíl na společných částech domu, což je zastavěná plocha domu (pozemek, chodba, schodiště a výtah). Všichni majitelé bytů tvoří společenství vlastníků jednotek. Záleží jen na vašem rozhodnutí, zda byt prodat. V katastru nemovitostí jste veden jako vlastník. Společenství vlastníků je podle zákona právnická osoba, která automaticky vzniká v domech s minimálně pěti bytovými jednotkami a třemi různými spoluvlastníky.

Prodej

Při převodu bytu v osobním vlastnictví je nutné provést několik úkonů spojených s následným vynaložením nemalých finančních prostředků. Vytvoření znaleckého posudku, který se pohybuje od 2 000 – 6 000 Kč.

Družstevní vlastnictví

V družstevním vlastnictví se stáváte členem družstva a máte podíl v družstvu. Byt je ve vlastnictví družstva a svým členstvím máte právo byt užívat. Nejste tedy přímým vlastníkem, ani nejste zapsáni v katastru nemovitostí. Podle zákona je družstvo právnická osoba, která je vlastníkem celého domu, a členové družstva jsou pouze nájemci bytu.

Prodej

Převod družstevního bytu je mnohdy jednodušší a méně nákladný. Jelikož dochází k převodu členských práv a povinností, stačí mnohdy vyplnění a podepsání nájemní smlouvy na družstvu a uhrazení poplatku za převod, který se pohybuje kolem 5 000 – 10 000 Kč. Je už na nabyvateli a převodci, jak si částku rozdělí.

Kategorie: Články