Jak správně předat nemovitost, kterou jste prodali nebo koupili.

Když prodáváte nebo kupujete nemovitost, je potřeba pro dokončení celého obchodního případu předávající protokol. Jak má vypadat předávající protokol a co je potřeba pro předání nemovitosti, si řekne v článku.

  1. Předávající protokol by měl začínat osobními údaji (jména, příjmení, rod.čísla a trvalý pobyt). Je důležité, aby v předávajícím protokolu byl uveden předávající (prodávající) a přebírající (kupující).
  2. Druhým bodem předávajícího protokolu je specifikovaná nemovitost, kterou předáváte nebo přebíráte. Pokud si v tomto případě nevíte rady, je možné článek zkopírovat z kupní smlouvy.
  3. Dalším bodem jsou stavy energii. Do předávajícího protokolu musíte uvést veškeré stavy všech energií, které jsou napojeny na nemovitost. Voda, plyn a elektřina. Mějte po ruce smlouvy od dodavatelů energii, abyste mohli dodávky energií přepsat na nového majitele. Přepis energií je dnes možné udělat pomocí emailu nebo osobním setkáním na pobočce firmy.
  4. Nejdůležitějším bodem předávajícího protokolu je stav nemovitosti. Doporučuji v tomto bodě jasně specifikovat stav nemovitosti. Co v nemovitosti zůstává a popřípadě dodat fotodokumentaci. K předávajícímu protokolu dodejte i veškeré dokumenty, které máte od nemovitosti (půdorysy, stavební plány, kolaudační rozhodnutí a apod.)
  5. V protokolu upozorněte na to, že předávající zrušil trvalý pobyt na nemovitost, ale v případě, že bude doručena pošta, musí přebírající poštu předat předávajícímu.
Kategorie: Články